Opvang

Kinderdagverblijf ’t Hooibergje is een particulier initiatief. Wij zijn een kleinschalige agrarische dagopvang die plaats biedt aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar.  We hebben 2 locaties op hetzelfde perceel. Dit houdt in dat er 2  aparte groepen zijn in ieder een apart gebouw maar die beiden grenzen aan dezelfde speelweide en waar hetzelfde pedagogische beleidsplan/visie wordt gehanteerd en dezelfde activiteiten worden gedaan. 

Wij zijn van mening dat onze locatie een prachtige plek is voor de zogenaamde "groene opvang". Daarom hebben wij ervoor gekozen om een eigen weg te zoeken in de "Groene Pedagogiek". In de pedagogische visie kunt u hierover meer lezen.

Natuur, geborgenheid en ontwikkeling op een speelse en ontdekkende manier staan bij ons hoog in het vaandel. Hier zijn dan ook de activiteiten en inrichting op aangepast. Daarnaast bieden wij ook veilige, pedagogisch verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige opvang.

Op de groep

Binnen ons kinderdagverblijf werken wij met een verticale groep. Het prettige hiervan is dat we een huiselijke sfeer kunnen bieden door kinderen uit één gezin bij elkaar te plaatsen. Mede door de verschillen in leeftijd en ontwikkeling binnen de groep stimuleren en leren ze van elkaar.

Waar het kinderdagverblijf 
’t Hooibergje voor staat:

  • veilig en vertrouwd
    in een rustige natuurlijke omgeving
  • vrijheid en ruimte
    om binnen en buiten te spelen
  • structuur en regelmaat
    gedurende de dag

Het team

Omdat wij het belangrijk vinden dat uw kind zich thuis en veilig voelt bij ’t hooibergje werken wij bij ’t Hooibergje met een vast team en hebben wij  een open en intensief contact met ouders.  

Het werken met kinderen volgens de visie van ‘t Hooibergje stelt bepaalde eisen aan de kwaliteiten van de medewerkers. Zo moeten ze affiniteit hebben met natuur en dier en beschikken ze over een relevant pedagogisch diploma, Kinder-EHBO diploma, en BHV certificaat. Hiernaast besteden wij veel aandacht aan alle kwaliteitseisen die er gesteld worden binnen de kinderopvang.

Ontwikkelingsgericht

Elk kind ontwikkeld zich in zijn eigen tempo. Dat maakt ieder mens verschillend en uniek. De pedagogische medewerkers begeleiden, stimuleren en volgen het kind in zijn of haar ontwikkeling.

Wij werken bij ’t Hooibergje met een mentor die elk kind krijgt toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders.

Hierbij maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK.
Kinderen worden jaarlijks per ontwikkelingsgebied geobserveerd. De resultaten worden ingevuld in een grafiekschema. Zo wordt inzichtelijk op wat voor manier het kind zich ontwikkelt. Hierdoor kunnen wij het kind gericht begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en bepaald gedrag planmatig en doelgericht stimuleren. Door de ontwikkeling via dit kind volgsysteem te volgen en te stimuleren bereiden wij de kinderen optimaal voor op een goede aansluiting op het basisonderwijs.
.
Om de ontwikkelingsgebieden van het kind in de leeftijd van 0-4 jaar te stimuleren werken wij met het ontwikkelingsprogramma Voortouw. Voortouw is voornamelijk gericht op taalontwikkeling maar door middel van onder andere bewegingsspelletjes en doe activiteiten richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind.
Om de 8 weken staat er een nieuw thema centraal en activiteiten worden tevens uitgevoerd aan de hand van natuur thema’s en de seizoenen.

Ook vinden we het  belangrijk om ruimte te geven aan fantasie en creativiteit. We bieden dan ook spelmateriaal aan waarbij ruimte is voor eigen invulling met behulp van fantasie en creativiteit.

Het verblijven op een kinderdagverblijf naast de boerderij in een bosrijke omgeving biedt het kind de mogelijkheid om de verschillende seizoenen te beleven, dieren te verzorgen en met natuurlijke materialen te spelen zoals zand, hooi en stro.
Doordat kinderen veel buiten zijn beleven zij de seizoenen op een fantastische en leerzame manier. Buiten spelen is dan ook belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de motorische, sociaal emotionele, cognitieve en ook de zintuiglijke ontwikkeling.

Kortom een dagverblijf voor kinderen naast een boerderij, in een bosrijke en groene omgeving biedt vele voordelen!

Voor verdere en uitgebreidere informatie over onder andere het pedagogisch beleidsplan kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf.