Pedagogische visie

 

De "Groene Pedagogiek" spreekt ons erg aan. Binnen deze pedagogiek draait alles om het buitengebeuren.

De bedoeling hierbij is dat de kinderen door de natuurrijke omgeving zo worden uitgedaagd dat ze zelf heel enthousiast op ontdekkingstocht gaan.
Wij zijn van mening dat onze locatie een prachtige plek is voor de zogenaamde "groene opvang". Daarom hebben wij ervoor gekozen om een eigen weg te zoeken in de "Groene Pedagogiek". Wij gaan veel met de kinderen naar buiten maar daarnaast vinden wij ook activiteiten die binnen plaatsvinden belangrijk.

Binnen de "Groene Pedagogiek" is het aanbieden van een buitenruimte (die we heel bewust hebben ingericht) en een directer contact met natuur en dieren heel belangrijk. Onze buitenruimte is ingericht met veelal natuurlijke materialen, de kinderen worden er uitgenodigd tot een divers en fantasievol spel.
Kinderen die meer in de buitenlucht zijn en in een natuurlijke omgeving spelen zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren, ontwikkelen een betere grove motoriek, zijn creatiever in hun spel, hebben minder conflicten met elkaar en beschikken over een grotere woordenschat en begripsvermogen.

Voor het vrije spel binnen, is de groepsruimte ingericht in speelhoeken, zoals een doe-hoek en een hoek om te ontspannen. De kinderen mogen dan zelf bepalen wat ze willen doen. De groepsruimte heeft een rustige uitstraling, zodat uw kind niet te veel prikkels krijgt en uiteindelijk niet aan spelen toe komt.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis en veilig voelt bij ’t hooibergje. Daarom vinden wij een intensief contact met de ouders belangrijk, zodat thuis en het leven op de kinderopvang op elkaar aansluiten. We houden rekening met de regels, gewoonten, waarden en normen die de ouders het kind mee willen geven

Ook vinden wij het belangrijk om in contact te staan met de school van de BSO kinderen zodat wij ook weten wat daar speelt . Dit is belangrijk zodat wij de kinderen na school goed kunnen opvangen en voor kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan zorgt dit voor een warme overdracht.

Pedagogische uitgangspunten

1. Respectvolle benadering

Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Kinderen worden geleerd zelf te leren. Belangrijk zijn: oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.

2. Ruimtelijke benadering

Uitgangspunt is dat iedereen door ruimte om zich heen kan ontwikkelen. Daarom worden verschillende ingerichte ruimte aangeboden waar diverse activiteiten gedaan worden. De leidsters zorgen voor ruimte, voor creatieve activiteiten en het opdoen van nieuwe ervaringen die passen bij de ontwikkeling van het kind.

3. Individuele benadering

Ieder kind is uniek. Er wordt naar elkaar geluisterd,de kinderen worden serieus genomen en er wordt ingegaan op de vraag van kinderen. Kinderen wordt de mogelijk gegeven vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling,ontwikkeling en tempo.

4. Positieve benadering

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom dienen signalen opgemerkt te worden. Kinderen worden veiligheid, vertrouwen en ruimte aangeboden. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd, te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

Voor verdere en uitgebreidere informatie over onze visie en het pedagogisch beleidsplan kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf.